sl sr en

Tehnološka oprema

Automatizovana skladišta

Do sada smo projektovali, dobavili, montirali i pustili u rad tri automatizovana skladišta, koja se razlikuju po korištenoj tehnologiji. Tehnologija je bila izabrana na osnovu analize artikala i predviđenog protoka kroz skladište.

U Jub-u smo postavili automatizovano protočno skladište za skladištenje paleta sa farbom.
 

Automatizovano protočno skladište JUB

U Kolpi smo projektovali, dobavili, montirali i pustili u rad automatizovano visokoregalno skladište za skladištenje njihovog celog prodajnog programa, koji obuhvata sve od kada za kupatila i tuš kada, opreme i nameštaja za kupatila, pa do jakuzi bazena i sredstava za čišćenje.

Visokoregalno automatizovano skladište Kolpa

Za preduzeće Argeta smo u Sarajevu postavili automatizovano visokoregalno skladište u kojem rade dve krivinske dizalice. Posebnost skladišta je u tome, da služi istovremeno kao proizvodno i distribuciono skladište.

Visokoregalno automatizovano skladište ARGETA