sl sr en

Sistem za vođenje skladišta SKLADKO SVS

Puštanje u rad

Za uspešno uvođenje sistema za vođenja skladišta SKLADKO SVS, je potreban sistematski pristup izvođenju projekta. Cilj uvođenja je da se optimalno iskoriste vreme i resursi članova projektnog tima, među kojima su i instruktori za uvođenje sistema. Optimizaciju uvođenja (i puštanja u rad) možemo kvalitetni izvesti jer imamo dugogodišnja iskustva u vođenju projekata i iskusne tehničke kadrove u svim fazama projekta. Faza puštanja u rad sistema je opisana u kontekstu izvođenja celog projekta i to je zadnja faza celovitog uvođanja sistema.

Uvođenje sistema za vođenje skladišta SKLADKO SVS je sastavljeno iz sledećih faza:

 • 1. Formiranje projektnog tima.
 • 2. Predstavljanje i upoznavanje sa aplikativnim programskim rešenjem SKLADKO SVS.
 • 3. Predstavljanje standardne tabele razmena – SVS RAZMENA PODATAKA.
 • 4. Projektovanje i definisanje procesa rada u skladištu i izrada projektne dokumentacije (projekt logistike i informatike).
 • 5. Definisanje promena standardne tabele razmena i izrada projektnih promena (ako su potrebne).
 • 6. Prilagođavanje SKLADKO SVS po zahtevima stranke (ako su potrebne).
 • 7. Testiranje razmena podataka između PIS i SKLADKO SVS
 • 8. Učenje korisnika.
 • 9. Prelaz na operativan rad – probni rad.
 • 10. Podrška korisnicima kod samostalnog rada.
 • 11. Primopredaja sistema i zaključivanje projekta.
 • 12. Održavanje dobavljene opreme i sistema.
 • 13. Vrednovanje projekta.

U slučaju vrlo kratkih rokova za izvođenje naši stručnjaci prilagode uvođenje sa prepletanjem pojedinih faza.

Početak projekta obuhvata određivanje projektnog tima, izradu terminskog plana sa svim potrebnim zaduženjima, predviđenim vremenom izvođenja te upoznavanjem svih učesnika i članova projektnog tima sa njime.

Upoznavanje sa aplikativno programskim rešenjem SKLADKO SVS obuhvata uvodni sastanak sa korisnicima kupca, predstavljanjem produkta SKLADKO SVS širem krugu projektnog tima i krajnjim korisnicima. Sve učesnike se upozna sa razlozima uvođenja i ciljevima, koje mora uvođenje projekta osigurati. S pojedinim zainteresovanim grupama se može izvesti i detaljnije upoznavanje sa radom aplikacije na predstavljanju delujućih rešenja na pojedinim objektima. Namen upoznavanja je, da se projektni tim lakše i brže upozna sa mogućnostima SKLADKO SVS i da se sa njegove strane lakše oblikuju zahtevi za optimizaciju svojih poslovnih procesa i prilagođavanje sistema SKLADKO SVS njima.

Predstavljanje modula SVS RAZMENA PODATAKA je namenjen informaticima PIS-a kupca , da se sa njime upoznaju i na svojoj strani pripreme interfejs za povezivanje sa standardnom tabelom razmene podataka. Ako je potrebno može se prilagoditi i standardna tabela razmena na strani SKLADKO SVS, to je potrebno projektno dokumentovati i na osnovu projektne dokumentacije izvesti.

 

 

 


Slika 1: Puštanje u rad celog projekta uvođenja sistema za vođenje skladišta SKLADKO SVS
 

Izrada projekta logistike i informatike obuhvata:

 • Popis, analizu i opis trenutnog načina rada u skladištu i predloge promena.
 • Opisi predviđenih postupaka rada uključno sa protokom roba i informacija.
 • Planirana povećanja obima proizvodnje, zaliha i protoka kroz skladište.
 • Popis lokacija za projekt lokacijskog označavanja.
 • Popis kadrova i sredstava za rad.
 • Analizu postojećeg stanja (infrastruktura, procesi rada, promet roba, kapacitete, robne grupe...),
 • Analizu potrebne RF infrastrukture na novoj lokaciji i potrebne radove za postavljanje sistema.
 • Opis zahteva za označavanje robe na ulazu i izlazu.
 • Spisak dokumenata koje treba ispisati.
 • Specifikaciju razmene podataka između SKLADKO SVS, poslovno informacijskim sistemom, proizvodnjo informacijskim sistemom, informacijskim sistemom za praćenje kvaliteta i/ili ostalim automatskim napravama (dizalice, transportni sistemi, itd.) – ako je to potrebno.

Razvoj i prilagođavanje sistema SKLADKO SVS po zahtevima kupca obuhvata programske dopune za prilagođavanje standardnog rešenja specifičnim potrebama stranke i izvodi se na osnovu potvrđenog projektnog rešenja.

Testiranje razmene podataka i obuka korisnika je namenjeno proveri pravilnog rada sistema (svih predviđenih vrsta prometa (transakcija) u vezi sa predviđenim postupkom rada u skladištu) te upoznavanju korisnika sa postupcima rada sa korištenjem mobilnih terminala i kontrolnim centrom za nadzor nad radom.

Prelaz na operativan rad – probni rad obzirom na dosadašnja iskustva i unapred predviđene sve detalje projekta protiče glatko i bez teškoća i ne utiče na smanjivanje obima rada. Sa dobrim nadzorom je moguće već u relativno kratkom vremenu sa istim brojem radnika bitno povećati obim rada u skladištu.

Puštanje u rad sistema se izvodi u realnim uslovima kod kupca. Ako se radi o novom objektu, je cilj dobro vođenog projekta taj, da se seljenje izvede sa korištenjem nove tehnologije (bar kod, skeneri, lokacijske oznake, SSCC) i da je implementacija sistema brza i uspešna. Naravno da je u samoj pripremi na selenje potrebno pravovremeno rešiti sve ili barem većinu problema, koji će se, ili se mogu pojaviti kod prelaska na novu tehnologiju i prelasku u novi objekt.

Kod puštanja u rad je važno i postepeno uvođenje nove tehnologije – ako je u skladištu više vlasnika se počne sa robom jednog vlasnika, ako je obim robe odnosno programa veliki, se počne sa jednim programom… Kad se otklone pojedine početne teškoće i kaka su korisnici dovoljno osposobljeni i učinkoviti, se postepeno povećava obim (više robe i više vlasnika). Puštanje u rad izvodima po proverenoj metodologiji, koju smo razvili na brojnim objektima.

Ponekad važne korisnike (»superuser-ji«) nedelju ili dve dana pred puštanjem u rad učimo u sličnim skladištima drugih naših kupaca sa time, da im omogućimo rad sa novom tehnologijom na pojedinim funkcijama (preuzimač, dispečer, komisionar).

Naši instruktori neposrednim radom sa svim korisnicima osiguravaju kvalitetan i učinkovit prenos znanja, pošto su kadrovi u skladištima često manje kvalifikovani, tako da je korist uputstava za rukovanje ograničena.

U svakom slučaju je kupovanje malo većeg broja instruktorskih dana (barem 1 mesec) sa strane kupca je dobar potez, pošto se po početnom upoznavanju sa sistemom i smanjivanju početnih zastoja, prelazi na ubrzavanje pojedinih radnji i ubrzavanju kompleksnijih procesa, ukratko na povećavanje brzine odnosno produktivnosti po smenama i celog skladišta.

Zaključak projekta se obzirom na naša iskustva i reference izvede po predviđenom terminskom planu. I po zaključku su naši stručnjaci na raspolaganju za potrebnu dodatnu pomoć i podršku korisniku. Sa njom se sprečava zaustavljanje proizvodnih ili skladišnih procesa zbog nepoznavanja informacijskih veza i opreme te postupaka rada u skladištu.

Vrednovanje projekta je namenjeno proveri postizanja ciljeva projekta, koje smo si zadali na početku projekta. U pravilu se izvede pola godine po zaključivanju projekta i sadrži proveru dostizanja zadanih ciljeva te daje smernice za buduća poboljšanja informacijskih i organizacijskih procesa rada u skladištu i proizvodnji.