sl sr en

Sistem za vođenje skladišta SKLADKO SVS

Programske promene i dopune

Sa osnovnim modulima i funkcijama programskog paketa za vođenje skladišta SKLADKO SVS, nemoguće je pokriti sve potrebe i specifičnosti kupaca. Promene je potrebno predhodno projektno obraditi i odgovarajuće dokumentovati. Prednost Espro inženjeringa kod nuđenja sistema za vođenje skladišta SKLADKO SVS je u tome, da istovremeno projektujemo tehnologiju skladišnog poslovanja i logističkih procesa, i informatičku podršku tim procesima. Time postižemo optimalno izvođenje skladišnih procesa i informatičke podrške.

Promene programskog paketa SKLADKO SVS su potrebne zbog:

  • a) posebnosti u organizaciji internih procesa (nabavka, snabdevanje ili prijem iz proizvodnje, prodaja);
  • b) posebnosti u načinu skladištenja, radu kod izdavanja, različitih režima rada u različitim zonama, itd.;
  • c) posebnosti same robe, njenog prepoznavanja i označavanje, rezervacija, određivanja količina (skeniranje, brojanje ili merenje), kriterijuma za izdavanje, dodatnih usluga na robi, itd.;
  • d) posebnosti u razmeni podataka između sistema za vođenje skladišta SKLADKO SVS i poslovno – proizvodnim informatičkim sistemom (PIS),
  • e) posebnosti obračuna skladišnih usluga (gde se skladišti za druge stranke), itd.

 

Identifikacija specifičnosti

Sve specifičnosti (ako postoje) je potrebno u fazi projektovanja identifikovati, što znači, da je potrebno otkriti odstupanja od standardnog modela procesa, koje uvodi SKLADKO SVS. Za sva odstupanja traže se rešenja, koja mogu biti:

  • Promene dosadašnjih procesa. U velikoj većini primera na kraju se pokaže, da su procesi u SKLADKO SVS mnogo optimalnije definisani, nego što je postojeća praksa. Zbog toga se kod kupca izvedu samo promene procesa.
  • Programske dopune SKLADKO SVS. Ako je proces dobar i nužan zbog posebnosti poslovanja, taj se proces programsko podrži.

 

Projektno rešenje

Posle identifikacije specifičnosti počinje se sa pripremom projektnog rešenja, koje sadrži deo u kojem je definisana tehnologija rada kao i deo, koji se bavi sa rešenjem informatike. Kod izrade projekta potrebna je saradnja odgovarajućih službi odn. odgovornih ljudi iz preduzeća. Za kupca to znači da moraju biti u širem projektnom timu, pored službe logistike uključene i službe nabavke, proizvodnje i prodaje.

Prvo se izvodi snimak postojećeg stanja procesa, koji služi za osnovu kako kod definisanja tehnologije rada tako i kod projektovanja informatičke podrške. Na osnovu toga snimka priprema se predlog promena procesa i možda potrebnih promena sistema za vođenje skladišta SKLADKO SVS. Kod toga je potrebno naglasiti, da zbog istovremenog planiranja tehnologije rada i informatičke podrške ne dolazi do kasnijih nepotrebnih promena i nesuglasica između tehnologije i informatike. Izradi se i terminski plan izvođenja programskih promena i uvođenja u skladišno poslovanje. Zadnja tačka projekta obuhvata popis tehnološke opreme, programskih dorada i ocenu troškova potrebnih za promene i dopune.

Često se naručilac pred samu implementaciju programskog paketa SKLADKO SVS odlučuje za izradu projektnog rešenja, koji mu daje tačne podatke o visini investicije i o svim aktivnostima, koje su potrebne za izvođenje projekta uvođenja informatičke podrške skladišnom poslovanju.
 

Izvođenje programskih promena sistema za vođenje skladišta SKLADKO SVS

Na osnovi potvrđene projektne dokumentacije, u kojoj su navedeni svi zahtevi i posebnosti procesa, izvodi se promena programskog paketa za vođenje skladišta SKLADKO SVS. Promene mogu biti posledica specifičnosti procesa ili specifičnosti u razmeni podataka između SKLADKO SVS i PIS.

Jedna između važnijih faza izvođenja programskih promena je u svakom slučaju testiranje. Testiranje se radi u toku samog izvođenja, jednim delom se radi i tokom uvođenja sistema, kada su na objektu prisutni naši instruktori SVS.

Po završenom uvođenju priprema se dokumentacija izvedenih radova (PIR) u kojem se dokumentuju sve promene i prilagođavanja programskog paketa za vođenje skladišta SKLADKO SVS.