sl sr en

Sistem za vođenje skladišta SKLADKO SVS

Obezbeđivanje preraćenje sledljivosti

Obezbeđivanje praćenja sledljivosti je jedan od važnijih vidika poslovanja preduzeća – kako proizvodnog tako i distributivnog. Praćenje sledljivosti znači kontrolu nad robom od ulaza do izlaza. Za obezbeđivanje praćenja sledljivosti u celom lancu snabdevanja potreban je sistematski pristup i odgovarajuća informatička podrška. Zato imamo u svojoj ponudi programski modul SVS SLEDLJIVOST i uslugu OBEZBEĐIVANJE PRAĆENJA SLEDLJIVOSTI sa kojom vam pomažemo kod uspostavljanja uslova za obezbeđenje praćenja sledljivosti u vašem delu lanca snabdevanja.

Za obezbeđivanje praćenja sledljivosti u delu lanca snabdevanja u kojem radite, od ključne je važnosti da se uspostave uslovi i infrastruktura sa kojom je omogućeno beleženje, praćenje i obrada podataka potrebnih za obezbeđenje praćenja sledljivosti. Moramo biti svesni da je ručno vođenje sledljivosti kod današnjeg načina poslovanja praktično nemoguće i besmisleno. Postoje dva različita slučaja kod obezbeđivanja sledljivosti, a to su proizvodno i distributivno preduzeće. Sledljivost u distributivnom preduzeću možemo obezbediti samo sa korišćenjem SKLADKO SVS, dok je kod proizvodnog preduzeća potrebno je uključiti i proizvodno poslovni sistem. Sa uvođenjem sistema za vođenje skladišta SKLADKO SVS u proizvodnom preduzeću uspostavljaju se uslovi za obezbeđivanje sledljivosti u delu koji pokriva SKLADKO SVS– skladišta ulaznih materijala sa izdavanjem u proizvodnju i prijem proizvoda iz proizvodnje u skladišta gotovih proizvoda.
 

Slika 1: Proizvodno i distributivno preduzeće

Pri tome je pored podataka potrebno definisati i način razmene podataka između poslovno informatičkog sistema i sistema za vođenje skladišta, jer samo na taj način možemo osigurati konzistentnost podataka.

Sa kupovinom usluge OBEZBEĐIVANJA PRAĆENJA SLEDLJIVOSTI zajedno sa vama ćemo definisati promene u dosadašnjim procesima, potrebnu opremu, prave podatke i označavanje, šta je potrebno za obezbeđivanje praćenja sledljivosti, kako da se ti podaci sakupljaju, obrađuju i po potrebi koriste. Sa našim znanjem i iskustvima ćemo u saradnji sa vama pripremiti dokumentaciju, koja će vam omogućiti dokumentovano praćenje i obezbeđivanje sledljivosti.

Unutrašnja sledljivost je samo delić cele priče, koja se odvija u lancu snabdevanja između proizvođača, trgovaca – distributera i kupaca. Naravno da je svaki takav primer priča za sebe, koja zavisi od vaše tehnologije rada i od prirode robe, zato je potrebno u tom procesu saradnja stručnjaka od područja tehnologije pa do logistike i informatike. Potrebno je naći optimalan odnos između potrebnih promena u procesima, proceniti rizik i potencijalnu štetu koju može greška u materijalu ili u tehnološkom procesu napraviti i sa kolikom tačnošću možemo informatičkim postupcima ograničiti dobro od lošeg.
 

Slika 2: Sledljivost