sl sr en

Sistem za vođenje skladišta SKLADKO SVS

Lokacijsko označevanje

Za potrebe lokacijskog vođenja neophodno je, da skladište bude odgovarajuće lokacijski označeno. U tu svrhu nudimo modul LOKACIJSKOG OZNAČAVANJA, koji uključuje sve aktivnosti, koje su potrebne, da se skladište kvalitetno lokacijski označi.

U sklopu modula LOKACIJSKOGA OZNAČAVANJA nudimo:

  • projekat lokacijskoga označavanja;
  • priprema baze lokacija;
  • izrada lokacijskih oznaka.

U projektu lokacijskoga označavanja pripremamo spisak lokacija i projektni crtež lokacijskog označavanja, koji uključuje:

  • označavanje pojedinačnih područja i zona u skladištu;
  • određivanje tipa lokacijskih oznaka (oznake za blok lokacije, vodeće i popisne lokacijske nalepnice, oznake redova i ostale tehnološke opreme…);
  • podela određenih lokacijskih oznaka;
  • priprema tehnološkog crteža sa podacima o lokacijskom označavanju;
  • određivanje komisionog puta.

Za potrebe štampanja lokacijskih nalepnica i unosa u bazu lokacija SKLADKO SVS je potrebno pripremiti bazu svih lokacija, koja uključuje pored podataka o oznakama lokacija tip barkoda kao i podatke potrebne za bazu SKLADKO SVS. U bazi lokacija se unose podaci o dimenzijama i težinama paleta, tipu skladišne lokacije (blok, regal, polica), kvalitet lokacije, skladišne zone, skladišne grupe…

Uz pomoć baze lokacija, koju koristi i SKLADKO SVS se štampaju lokacijske nalepnice, koje je potom potrebno fizički nalepiti na određena mesta u skladištu (blok lokacije, noseći stubovi regala, stranice regala, vrata, viljuškari…), za ovo se brine naša ekipa iskusnih montera. Lokacijske oznake su sastavljene od alfanumeričke vodeće oznake, koja omogućava jasnu navigaciju u skladištu i zapisa oznake u barkodu, čime je obezbeđen automatski prijem podataka o lokaciji uz pomoć skeniranja barkoda. Moguća je takođe i varijanta sa upotrebom RFID oznaka i odgovarajućeg skenera.
 


Slika 1: Primer vodeće lokacijske nalepnice


Slika 2: Primer označavanja blok skladišta