sl sr en

Sistem za vođenje skladišta SKLADKO SVS

Inženjering

Za dobro izvođenje projektnih rešenja je nužno potrebno usklađen rad, tako investitora, kao i svih dobavljača i izvođača. Zato kod svih većih projekata nudimo uslugu inženjeringa sa kojom osiguramo, da će projekt biti urađen u određenom obimu, predviđenim rokovima i po određenoj ceni.

Inženjering je usluga, koja je sastavljena iz više aktivnosti, koje je potrebno povezati u celinu:

  • savetovanje i odgovori na pitanja u svakom trenutku svima (sastanci, telefoni, E-mail…),
  • vođenje i koordinacija projekta (organizovanje i vođenje sastanaka u vezi sa projektom),
  • izrada pojedinih izvedbenih projekata,
  • izvođenje,
  • nadzor;
  • puštanje u rad i probni rad;
  • primopredaja i održavanje,

Na području uređenja logističkih i skladišnih procesa nudimo usluge savetovanja iskusnih projektanata, sa njihovim znanjem možemo u vrlo ranim fazama projekta dati savete naručiocu, tako da su prihvaćene odluke optimalne, kako sa tehničko-tehnološkog tako i sa troškovnoga vidika.

Obzirom na to da su naši projekti uvek kompleksne prirode se redovno uključujemo u projektne timove, koji su sastavljeni iz projektanata različitih profila (arhitekti, građevinci, mašinski inženjeri...). Osiguravamo vođenje projekata na nivou izrade projektne dokumentacije (projekt tehnologije) i koordinaciju rada pojedinih projektanata.

Nastupamo kao dobavljač i izvođač tehnološke i informatičke opreme potrebne za optimalan rad skladišta. Pri tome sarađujemo kao nadzornici i koordinatori izvođenja. Od ključnog značaja je priprema terminskog plana izvođenja i praćenje toka izvedbe pomoću postavljenih granica projekta (kontrolnih tačaka) tako, da je moguće istovremeno usklađivanje dobavljanja i izvođenja pojedinih sklopova. Sa time postižemo usklađen rad pojedinih izvođača bez kašnjenja, a time povezanim nepotrebnim troškovima, kako kod investitora tako i kod izvođača. U toku izvođenja projekta brinemo za pravan i kvalitetan rad te dokumentiranje nastalih promena.

Kod projekata uvođenja informatičke podrške skladišnom poslovanju posle završenog izvođenja sledi puštanje u rad sistema u toku kojeg se izvodi školovanje korisnika (upoznavanje sa sistemom, osobine i posebnosti). Pred samom primopredajom sistema je važan probni rad u toku kojeg se otkriju i otklone eventualne greške. Izvede se »usaglašavanje« sistema – ne samo skladišnog, nego i poslovnog (testiranje svih komponenata, podsistema i pojedinih sklopova).

Posle primopredaje sistema je potreban nastavak saradnje sa naručiocem, zbog obaveznog redovnog održavanja sistema čime sprečavamo nepredviđene događaje. Zbog toga se kod primopredaje odnosno pri kraju garancijskog roka potpiše pogodba o održavanju sa kojom se definišu uslovi celokupnog održavanja sistema.

Zbog prirode rada imamo u preduzeću uvedenu projektnu strukturu, koja se prilagođava veličini i potrebama pojedinog projekta.
 


Slika 1: Inženjering