sl sr en

Sistem za vodenje skladišč SKLADKO SVS

Osnovne storitve

Ob nakupu osnovnega modula SKLADKO SVS sta potrebni naslednji storitvi – idejna zasnova tehnologije dela v skladišču in idejna zasnova informacijske rešitve v obsegu navedenem v ponudbi (običajno 1 čl. dan). Z idejno zasnovo tehnologije dela v skladišču se določijo okviri na podlagi katerih je nato možno ustrezno nastaviti parametre delovanja sistema za vodenje skladišč SKLADKO SVS. Idejna zasnova informacijske rešitve pa obsega določitev potrebne informacijske opreme (strežnik, dostopne točke, mobilni terminali, tiskalniki…).

Zaradi potrebe po povezavi poslovnega sistema s sistemom za vodenje skladišča SKLADKO SVS je predvidena tudi predstavitev standardne tabele izmenjav (1 čl. dan), kjer se skupaj z informatiki naročnika pregleda in razloži standardna tabela izmenjav modula SVS IZMENJAVA PODATKOV. Izmenjava podatkov je standardizirana zato posegi, v kolikor se u porabi standardna tabela izmenjav, na strani SKLADKO SVS niso potrebni kar omogoča, hitro in stroškovno učinkovito implementacijo.

Za potrebe delovanja sistema SKLADKO SVS je potrebna tudi instalacija programskega paketa, ki jo izvede naš informatik v sodelovanju z informatiki naročnika (1 čl. dan), pri čemer mora naročnik predhodno zagotoviti ustrezno število licenc oz. je o načinu licenciranja potreben predhoden dogovor. Za potrebe spoznavanja s sistemom je predviden prikaz delovanja sistema, ki ga opravi naš inštruktor SVS (1 čl. dan) in je namenjen uporabnikom oz. odgovornim ljudem v skladišču. Na podlagi prikaza delovanja sistema vodja skladišča nato uvede in izobrazi svoje podrejene o delovanju sistema.

Ostale storitve, ki so opisane v nadaljevanju nudimo po posameznih zaključenih celotah:

 • 21 Črtna koda in logistični podatki
 • 22 Lokacijsko označevanje
 • 23 Kontrola kvalitete
 • 24 Zagotavljanje sledljivosti
 • 25 Projektiranje
 • 26 Inženiring
 • 27 Programske spremembe in dopolnitve
 • 28 Zagon
 • 29 Ostale storitve
   Slika 1: Storitve ob nakupu SKLADKO SVS