sl sr en

Sistem za vodenje skladišč SKLADKO SVS

Črtna koda in podatki

Črtna koda je medij za zapis, prenos in zajem podatkov. S pomočjo moderne tehnologije je to cenen in robusten način identifikacije blaga in zapisa dodatnih pomožnih podatkov, ki so potrebni v moderni logistiki. Za potrebe hitrega in točnega dela v skladiščih, avtomatske identifikacije, primopredaje med dobavitelji, skladišči in prejemniki (preskrbovalna veriga) ter za doseganje dodatnih funkcionalnosti v interni in eksterni logistiki (sledljivost, FIFO, lokacijsko vodenje, ipd.) je uvedba črtne kode potreben element za izkoriščanje možnosti, ki jih v skladiščih omogoča in zahteva moderna programska oprema kot je SKLADKO SVS. Zato je uvedba programske podpore v skladišču edino smiselna, če hkrati poskrbimo tudi za označevanje blaga in skladiščnih lokacij s črtno kodo. Pri tem je pomembna uporaba svetovnih standardov, ki veljajo za to področje, kot je npr. GS1 (prej EAN-128) ali Odette (avtomobilska industrija), saj želimo brati kodo naših dobaviteljev ter generiramo in uporabljamo enako kodo, kot jo razumejo tudi naši dobavitelji in kupci.

Ob uvedbi skladiščnega sistema, kot je SKLADKO SVS, je potrebno primerno urediti logistične podatke blaga – izdelkov, polizdelkov, surovin in embalaže. Gre predvsem za tisto blago, ki je na nek način pakirano –od škatlic, vrečk, zavitkov, povezov, transportnih kartonov, zabojčkov, vreč, sodov, do palet in kontejnerjev. Vsako pakiranje nosi neko znano količino blaga, obenem pa je to manipulativna enota – kos, ki se šteje (lažje in hitreje npr. od tehtanja). Pri tem ločimo egalizirana (vsako z enako količino) in ne-egalizirana pakiranja (vsako z malce različno količino). Za razpoznavo vsebine takega artikla in njegove količine, je v uporabi črtna koda, ki pove ne le identiteto artikla, pač pa tudi nivo pakiranja, količino, dodatno lahko še datum uporabnosti, sledljivost ipd. Torej so potrebni matični logistični podatki vsakega pakiranja artikla:

 • njegova črtna koda;
 • vrsta pakiranja;
 • pretvornik pakiranja: proti nižjemu pakiranju in na enoto mere (razen pri ne-egaliziranih);
 • bruto teža in volumen pakiranja;
 • rok trajanja.


S pomočjo skaniranja črtne kode na pakiranju lahko torej sistem za vodenje skladišča avtomatsko preveri:

 • identiteto blaga (mora biti skladna s skladiščnim nalogom);
 • količino blaga (tudi ta se sešteva in primerja s predvideno količino na nalogu).


Espro inženiring d.o.o. nudi znanje in izkušnje za celovito uvedbo črtne kode v lastne procese in s tem vključitev v preskrbovalno verigo po veljavnih standardih.
Poleg nudenja:

 • kvalitetne strojne opreme za delo s črtno kodo (mobilni terminali s skenerji), tiskalniki za tiskanje nalepk, ter
 • programske opreme za delo s črtno kodo (sistem za vodenje skladišča SKLADKO SVS, modul za tiskanje nalepk s črtno kodo SVS OZNAČEVANJE);


Espro inženiring d.o.o. nudi tudi sledeče storitve:

 • svetovanje za postavitev zahtev za zbiranje logističnih podatkov artiklov (vhodni materiali in izdelki) ter njihovih pakiranj (v lastnih procesih in od dobaviteljev)
 • svetovanje pri uvedbi črtne kode v lastnih procesih in v preskrbovalni verigi:
  o označevanje lastnih izdelkov – oblika, vsebina, tehnologija, on-line;
  o priprava zahtev po označevanju od dobaviteljev v skladu z veljavnimi standardi (GS1-128);
  o označevanje neoznačenega blaga na vhodu za nadaljnje potrebe v internih procesih;
  o označevanje izhodnih pošiljk z SSCC, z navezavo na prenos podatkov za elektronske dobavnice po EANCOM (RIP – B2B).


Slika 1: Primeri označevanja po logističnih standardih