sl sr en

Sistem za vodenje skladišč SKLADKO SVS

Od leta 1997 razvijamo in tržimo sistem za vodenje skladišč SKLADKO SVS, ki je do sedaj uveden v več kot 30 podjetjih. Z njim je mogoče pokriti večino logističnih procesov tako v proizvodnem kot tudi v distribucijskem podjetju. Nekatere izmed mnogih funkcionalnosti so:

 • Prevzem blaga v skladišče (materiali od dobaviteljev ali gotovi izdelki iz proizvodnje).
 • Zajem podatkov potrebnih za zagotavljanje sledljivosti.
 • Zajem logističnih podatkov potrebnih za lokacijsko upravljanje skladišča.
   
 • Lokacijsko upravljanje skladišča (podprte so vse tehnološke možnosti skladiščenja od preprostih blokovnih skladišč, klasičnih paletnih, uvoznih (drive-in), pretočnih, poličnih regalov, pa vse do visoko avtomatiziranih skladišč, ki poleg regalne opreme vključujejo tudi avtomatske naprave za transport in manipulacijo).
   
 • Izdaja blaga (materiali v proizvodnjo ali gotovi izdelki kupcem) s podporo sledljivosti.
  - Oskrbovanje po principih vitke proizvodnje (kan-ban).
  - Oskrbovanje proizvodnje na podlagi receptur oz. kosovnic.
  - Sukcesivne dobave kupcem.
  - Komisioniranje.
   
 • Podporne funkcije v proizvodnji (in skladiščih)
  - Označevanje blaga po logističnih standardih (GS1) – v proizvodnji ali ob vhodu v skladišče.
  - Vodenje in nadzor nad kvaliteto blaga.
  - Vodenje in spremljanje zalog embalaže.
   
 • Podpora avtomatskim napravam in sistemom (vodenje transportnih naprav, avtomatiziranih skladišč, regalnih dvigal…).
   
 • Podpora naprednim tehnologijam.
  - RFID – radio frekvenčna identifikacija.
  - Govorno vodenje delavca.
   
 • Optimizacija distribucije (razvozi) s pomočjo digitalne karte.