sl sr en

Projektovanje i inženjering

Espro inženjering d.o.o. je preduzeće za projektovanje (br.: 0290), koje se na području skladišnog poslovanja i logistike bavi sa sledećim područjima:

 • Projekti renoviranja logističkih procesa (modernizacije i celovita rešenja).
  - Optimizacija postojećih skladišta.
  - Priprema tehnoloških rešenja za nova skladišta.
 • Studije protoka materijala i informacija u proizvodnom procesu (od ulaza materijala do izlaza proizvoda).
 • Projekti skladišnih sistema i opreme (projekt tehnologije skladištenja za faze IDP, PDG, PID).
 • Informaciona podrška logističkim procesima.
  - Koncept logističkog rešenja (tehnološko rešenje i informaciona podrška).
  - Idejno rešenje informacione podrške za sve predviđene funkcije tehnološkog postupka.
  - Određivanje tipa i raspored RF opreme (troškovno i obzirom na okolnosti rada).
  - Razmena podataka između poslovno informacionih sistema (PIS od. ERP) i sistemom za vođenje skladišta (SVS).
  - Terminski plan uvođenja sistema za vođenje skladišta.
 • Merenje signala i određivanje mesta postavljanja dostupnih tačaka za postavljanje WLAN mreže.
 • Priprema stručnih seminara iz područja interne logistike i skladištenja.