sl sr en

O preduzeću

Predstavljanje preduzeća

Espro inženjering d.o.o. je privatna kompanija, koja se od svog osnivanja 1990 godine bavi sa planiranjem, modernizacijom i informatizacijom procesa interne logistike i skladišnog poslovanja. Tokom svih tih godina smo realizovali mnogo uspešnih projekata sa kojima smo dokazali, da smo siguran partner, koji je sposoban da reši sve logističke probleme od malih, kao što je na primer problem transporta paketa od jednog dela skladišta do drugog, pa sve do velikih, kao što je projektovanje i postavljanje visoko regalnog automatizovanog skladišta. 

Kao što nam ime kaže, mi smo kompanija, koja se bavi sa projekovanjem , inženjeringom, izvođenjem i održavanjem na području interne logistike i skladišnog poslovanja. Volimo da se pohvalimo i kažemo, da možete sve što se tiče skladišta i interne logistike dobiti kod nas.

Od 1997 godine razvijamo i prodajemo vlastiti informacioni sistem za vođenje skladišta imenovan SKLADKO SVS. Sistem je namenjen kako za proizvodna, tako i za distribuciona preduzeća. U njemu su ugrađena znanja i iskustva, koja smo pridobili kroz sve naše projekte tako, da sistem omogućava i podržava sve standardne logističke od. skladišne prakse. Pored toga pa je pomoću njega moguće podržati i mnoge specifičnosti, koje su vezane na specifičnu vrstu industrije (prehrambena, hemijska, farmaceutska, trgovina, distribucija…).

U sklopu naših projekata, a i samostalno, prodajemo radio-frekventnu opremu za zahvat i prenos podataka (ručni i prevozni mobilni računari, dostupne tačke), sa kojom možemo uzeti podatke na mestu nastanka i ih on-line prenosimo u sistem za vođenje skladišta ili u bilo koji drugi informacioni sistem. To omogućava, da su podaci na raspolaganju čim se pojave. Ovo omogućava da se bolje organizujemo i optimiziramo rad u skladištu i logistiki.

Kao što možete videti u oblasti interne logistike nudimo mnogo znanja i iskustva. Stoga, ne oklevajte da nas kontaktirate. Pozdravljamo i veselimo se vašem pozivu ili elektronskoj porukci.

Ivo Čadež, univ.dipl.inž.el.
Direktor