sl sr en

Informaciona oprema

Informaciona tehnologija je zahtevna tehnološka panoga, zato ćemo vam ponuditi optimalna rešenja, koja će biti prilagođena vašoj delatnosti i potrebama. Na raspolaganju će vam biti vrhunski stručnjaci iz različitih područja IT tehnologije. Savetujemo vam kod izbora RF opreme (ručni i prevozni terminali), štampača bar koda, RFID, govornog vođenja, kao i kod samog postavljanja aktivne i pasivne mreže za nesmetan rad informacionog sistema.

Informaciona oprema